Byggekontroll

Byggekontroll

Byggekontroll bør benyttes i et hvert prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester.

Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør kan du unngå dyre overraskelser. En byggekontrollør skal påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og bidra til at sluttproduktet blir fagmessig godt.

Vår kontroll kan lett tilpasses et hvert prosjekt og utføres som ekstern kontroll.

Denne kontrollen vil ikke erstatte det kontrollansvaret som allerede ligger hos entreprenør eller byggherre gjennom avtaler eller pålagt ved søknadsmessig arbeid.

Ved vår kontroll vil vi kunne påse at inngåtte avtaler følges og at partene utfører arbeidet innenfor gitte standarder og normale utførelsesmetoder.
Tiden som blir brukt på feilrapportering anbefaler vi kunden å trekke fra på
sluttoppgjøret.

Kontrollen vil være en frivillig tjeneste og et supplement til allerede pålagt kontroll fra entreprenør.

Vi utfører byggekontroll på nye boliger og leiligheter der kjøper har kjøpt en ferdig oppført boenhet. Dette gjelder både der kjøper er tiltakshaver og hvor kjøper handler via et utbyggerfirma.

Vi foretar kontroll ved fornying, ombygging og rehabilitering.
Ta kontakt for nærmere detaljer.

Kontakskjema