Boligtaksering

Boligtaksering

Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS tilbyr takseringstjenester for deg som skal omsette eller vedlikeholde boligen din.

Boligsalgsrapport/tilstandsrapport

Boligsalgsrapporten legger spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Tilstandsrapporten er en grundig beskrivelse av boligen med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Avvik fra referansenivåer (byggeforskriftene og normale forventninger) blir beskrevet. Rapporten kan ta for seg hele bygningen eller deler av den.

Det gjøres målinger med egnede instrumenter og tilfeldige stikktakinger. Dokumentasjon for utførelser, materialbruk, tekniske installasjoner, service- og vedlikeholdsavtaler og tidligere utførte vedlikeholdsarbeider gjennomgås og vurderes også. En Tilstandsvurdering vil også vurdere de enkelte konstruksjonstyper og materialvalg i forhold til når det kan forventes behov for vedlikehold og utskiftinger. En Tilstandsanalyse kan også utføres kun for spesielle bygningsdeler, som for eksempel en fuktkontroll av krypkjeller, en vurdering av våtrom eller av takkonstruksjoner.

Takstingeniøren gjennomfører ei grundig befaring av takstobjektet / bygningen og lager en detaljert rapport om den tekniske tilstanden på de enkelte bygningsdelen. Han kommenterer også behovet for vedlikehold og evt. utskiftinger.

Verdi- og lånetakst bolig

Verditaksten vurderer markedsverdien på boligen eller eiendommen. Boligens størrelse, standard og beliggenhet legges spesielt vekt på under vurderingen.

Forhåndstakst

Forhåndstaksen angir eiendommens fremtidige verdi basert på bestemte tiltak. Typisk brukes den ved bygging av hus, deling av tomt, seksjonering eller ved tinglysing.

Energimerking av boliger

Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS utfører energimerking av boligen din og gir deg energiattest.

Plantegninger

Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS hjelper deg med plantegninger.

Tomtetakst

Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet.

Innunder tomtetakster vurderes også festetomter for innløsning.

Kontaktskjema