Tetthetskontroll

Tetthetskontroll

Vi utfører tetthetskontroll raskt og enkelt, uansett om det er snakk om lavenergi, passivhus eller andre typer bygg eller krav gitt i teknisk forskrift eller prosjektering.

Tetthetskontroll eller trykktesting har lenge blitt praktisert for å måle luftgjennomgangen til en bygningskonstruksjon. Det er nå allment kjent at luftlekkasjer utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i bygg. Utilsiktede luftlekkasjer bidrar også til økt fare for kondens med etterfølgende sopp- og råteskader. På bakgrunn av dette, stilles det stadig strengere krav til lufttetthet i bygg. Energibygg har siden 2010 testet og målt tetthet i alt fra leiligheter og eneboliger til kirker, svømmehaller og store næringsbygg. Vi bruker profesjonelt utstyr og tester etter gjeldende norske standarder.

Kontaktskjema