Vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplanlegging gir deg som eier av en bygning / eiendom det bestegrunnlaget for å kunne planlegge og avsette budsjettmidler til fremtidig vedlikehold og utbedringer.

Kontakskjema