Tjenester

Taksering er mer enn å fastsette markedspris. Det handler om å beskrive tilstand og forutse utgifter på en måte som øker tryggheten for både selger og kjøper.

Les mer om våre tjenester her:

© Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS
Utviklet av:
pencilphone-handset