Uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige. 

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
- fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
- lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det uavhengig kontroll for følgende områder:

  • bygningsfysikk
  • konstruksjonssikkerhet
  • geoteknikk
  • brannsikkerhet

Når skal kontrollen skje?

Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

© Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS
Utviklet av:
pencilphone-handset