Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

Lånegiver vil normalt kreve en byggelånskontroll i forbindelse med kortsiktige lån eller byggelån. Utbetalinger i prosjektet skal stemme overens med verdiene som tilføres og samsvare med fremdriftsplan og budsjett.

Kontaktskjema