Energimerking

Merkingen gir boligeier en energiattest som gir informasjon om boligens energistandard

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren forteller hvor energieffektiv bygget er, om det er enkelt å holde en stabil innetemperatur og muligheten for lav energiregning. Skalaen går fra A (svært energieffektiv) til G (lite energieffektiv). Oppvarmingskarakteren går fra rødt til grønt, hvor grønt betyr at boligen varmes opp med noe annet enn olje, gass eller elektrisitet. 

Målt energibruk: Oppgis i attesten kun når eier har oppgitt det. Tiltaksliste: Viser til tiltak som kan bidra til å gjøre boligen mer energieffektiv, redusere energibruken og slik vil kunne spare penger. Tiltakslisten er mindre konkret jo færre detaljerte opplysninger som er gitt. Sammendraget: Gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen. Dette er viktig informasjon for nye eiere. Selger har plikt til å oppgi korrekte opplysninger, og åpenbart gal informasjon kan kjøper ta opp med selger i etterkant.

Alle boligselgere har plikt til å energimerke boligen før salget. Energimerking av boliger er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut bolig eller bygg. Energitesten skal også legges ved prospektet. Myndighetenes hensikt med energimerkeordningen er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

© Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS
Utviklet av:
pencilphone-handset