Byggekontrollør

Fagmessig godt utført

Vi tar på oss oppdrag som "uavhengig" byggekontrollør for å påse at entreprenører og håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og pris som igjen bidrar til at sluttproduktet blir fagmessig godt utført. Byggekontroll bør benyttes i et hvert enkelt prosjekt der det kjøpes håndverkertjenester. Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør fra oss kan man raskt unngå dyre overraskelser. Vi utfører flere kontroller underveis og enkelte kontroller er uanmeldt. Ved å utføre slike kontroller underveis kan man på et tidlig stadiet avklare eventuelle feil og mangler. Vi gir deretter beskjed til entreprenør om dette, slik at de raskt og enkelt kan rette opp i dette.

 Hvordan utføres en byggekontroll?

 • Gjennomgang av prosjektering, tegninger, leveringsomfang og byggekontrakter. (Dette for å få kontroll på uavklarte leveranser og kostnader)
 • Tilsyn ved ferdig grunnarbeid/før betong/støpning
 • Tilsyn ved ferdig mur/støpt plate
 • Tilsyn ved oppføring av konstruksjonen
 • Tilsyn ved lukket råbygg
 • Tilsyn ved utvendig kledd bygg
 • Tilsyn ved innvendig isolert og foliert bygg
 • Tilsyn ved overflater/maler klart bygg
 • Vi utfører også uanmeldte tilsyn ved behov
 • Vi kan også være med på overtakelse/ferdigbefaringen og protokollfører dette for å sikre kvaliteten på deres prosjekt.

Det er bevist at når utførende entreprenør/håndverker får høre om at byggherren har engasjert egen byggekontrollør så skjerpes kvaliteten og sluttproduktet blir mye bedre.

Det er viktig å merke seg at tidsforbruk til rapportering av feil og mangler, samt oppfølging av at disse  registreres særskilt. Det anbefales at disse kostnadene trekkes fra i sluttoppgjøret til leverandøren. Dette ut fra at disse feilene skyldes leverandørens manglende og innsparte egenkontroll. På forhånd informeres leverandøren om dette, slik at han tar sin egenkontroll på alvor fra starten.

Hvilke bygg/prosjekter trenger byggekontroll:

 • Nybygg
 • Nye boliger og leiligheter der kjøper har kjøpt ferdig oppført boligenhet. Dette gjelder både der kjøper er tiltakshaver og hvor kjøper handler via utbyggerfirma
 • Ved fornying og rehabilitering av eldre boliger
 • Ved utbygging av leiligheter
 • Ved rehabilitering og utbygging i borettslag
 • Ved reparasjoner og gjenoppføring etter bygg skader

Det kan utføres både enkel og mer omfattende byggekontroll alt etter hva slags kontrakt som foreligger og hvem som er entreprenør. Er det en anerkjent entreprenør med gode kvalitetssikringssystemer og faglig god byggeledelse, vil kun en forenklet byggekontroll være nødvendig.

Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør fra kjøpersiden. Vi utfører også uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 på våtrom og lufttetthet som er et krav ved oppføring av boliger.

 Imøteser tilbakemelding fra deg hvorvidt dere ønsker vår kompetanse i dere prosjekt.

© Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS
Utviklet av:
pencilphone-handset