Reklamasjonstakst på bolig

Hvis du/dere oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig handverk, må man reklamere så raskt som mulig

Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende. Reklamasjonstaksten utføres som en uavhengig rapport.

Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig. 

Å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger en mangel. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen de nevnte fristene.

© Polarsirkelen Takst & Byggekontroll AS
Utviklet av:
pencilphone-handset